VIEW CART
カート
Maschinen Krieger
1/20 Panzer Spähwagen Oskar
 
US$ 350
KRW 350,000
Code: MAK 02
Series: Maschinen Krieger
Material: Polyurethane resin, Brass wire, Stainless steel tube
Size: 15.0 x 30.9 x 13.6 cm
Date Released: 10 February, 2012
 

 
Painted by Kow Yokoyama